Robert Solberg Nilsen har sin bakgrunn fra det aktive korpsmiljøet i Vestfold. Han startet sine studier ved Barratt Due Musikkinstitutt i 1998, med Arnulf N. Nilsen og Ole Edvard Antonsen som lærere. Fra 2003-2005 tok han hovedfag soloinstrument/kammermusikk ved Norges Musikkhøgskole med professor Bengt Eklund som veileder.

Nilsen jobber i dag som trompetist og dirigent. Han har spilt med ensembler som  Kringkastingsorkesteret, Det Norske Kammerorkester, Det Norske Blåseensemble, Barokkanerne, samt flere av forsvarets profesjonelle musikkorps.

I dag er Robert Solberg Nilsen dirigent og musikalsk leder i Hasle Brass, Sandefjord Musikkorps og Gjallarhorn. Han har tidligere vært praksislærer og undervist i faget korpsdidaktikk ved Norges Musikkhøgskole. Ved siden av dette er han musikalsk ansvarlig og arrangør av Sommerkurs på Bjerkely, et spillekurs for unge blåsere og slagverkere i alderen 8 til 21 år. Sommeren 2021 arrangeres dette kurset for 10. gang. Robert Solberg Nilsen jobber også som dirigentveileder for NMF.

Robert Solberg Nilsen vil være musikalsk ansvarlig for seminaret, med støtte fra erfarne musikanter i Hasle Brass.